Strážni anjeli

1. července 2009 v 21:46 | Raven |  Ostatné
"Anjel" znamená funkciu, nie podstatu. Pýtaš sa, ako sa nazýva táto prirodzenosť? - Duch. Pýtaš sa na funkciu? - Anjel, podľa toho, čím je, je duchom a podľa toho, čo robí, je anjelom. Hmota a duch sú jedno."

Jeden krásny citát z Temných Hmôt,ktorý anjelov použil ako postavy vo svojej trilógii. Ale svojho strážneho anjela dostáva pri narodení každý z nás (je niečo ako démon po ktorom som ako menšia túžila. Môj Josef mi ho plne nahradil) Ak by som bola realistka,povedala by som si,že sú to len obyčajné ľudské vnuknutia dobra,inštinkty alebo predzvesť schizofrénie. Raz som niekde našla článok o stretnutí so svojim strážnym anjelom,pribudne hneď ako ho niekde vypátram :( Nie som kresťanka ale anjeli nepatria tak celkom do tejto viery. Je to môj osobitný spôsob chápania.Ak existuje viera,oslavujúca anjelov ako nekonečnú vesmírnu energiu lásky,je pre mňa ako stvorená. Ak sú to aj halucinácie pre mňa sú príjemnejšie ako krutá realita...

Podľa prastarého kabalistického učenia jestvuje 72 Strážnych Anjelov, ktorí sú z 9 rodov a každý rod má 8 Anjelov, pričom každý Anjel ovláda 5 stupňov znamení Zverokruhu. Človek pri narodení dostáva svojho Ochrancu podľa dátumu narodenia. So svojim Ochrancom sa spojíte formou vnútorného hlasu len vtedy, ak svoje srdce naplníte láskou k všetkým živým tvorom. Aj v prípade, že nenapĺňate svoju životnú cestou dobrom, Vás Ochranca sprevádza, ochraňuje a usmerňuje formou Vášho vlastného svedomia a vnútorného hlasu k pozitívnemu spôsobu života. S Anjelom sa nedá komunikovať na rozumovej alebo fyzickej báze. Jediným spojivkom je HLAS vášho srdca, vaše vnútorné dieťa vo Vás.

Pre uľahčenie spojenia a komunikácie so svojim Ochrancom môžete výborne využiť dennodenné ponorenie sa do seba - určite si nájdete 30 minút voľného času, kedy vypnete telefóny, zatiahnete závesy, zapálite sviečku a v pokoji a pohodlnej polohe zotrváte bezmyšlienkovite pohrúžený do svojho Bytia. Úspech sa dostaví vo forme rôznych z vášho vnútra tryskajúcich myšlienok či vnuknutí z rôznych sfér pozemského bytia. Tieto "rozhovory" Vám prinesú vyrovnanosť, pokoj, lásku a teplo v srdci. Anjeli Vám v žiadnom prípade neublížia, pretože sú tu kvôli uľahčeniu našej neľahkej púte Duše vo fyzickom tele. Kedykoľvek sa môžete s dôverou obrátiť na svojho Ochrancu - je to Váš najlepší priateľ, pretože pochádza z Vás, zo spoločnej podstaty Bytia nás všetkých. Naučte sa rozdávaním lásky, dobra a pravidelnými meditáciami so svojim vnútorným Bytím komunikovať so svojim Ochrancom. Naučte svoje Podvedomie krátke úprimné slová lásky a vďaky formou akejsi modlitby (je úplne jedno akého ste vyznania či bez vyznania viery). aby viedlo Vedomie. Pre inšpiráciu skúste napr. " ďakujem za pomoc a lásku" S touto modlitbou začnite svoju dennodennú meditáciu a s touto modlitbou ju aj ukončite. Váš život a okolie sa pravdepodobne začne meniť. Vaša sila je nevyčerpateľná - buďte opatrní vo svojich túžbach či želaniach, pretože sa Vám skutočne môžu splniť či už pre naplnenie alebo poučenie. Váš OSUD ste Vy. Držíte v rukách kľúčik, ktorý otvára dvere PRAPODSTATY BYTIA, nestraťte ho …

Pár nádherných citátov(niežeby som súhlasila so všetkými s kresťanskou tématikou ale...)
Práve to, že rozum je vyšší než zmysly, dôvodne ukazuje, že sú nejaké veci netelesné, pochopiteľné jedine rozumom. (sv.TA I q.50 a.1)

Anjeli, ktorí sú nehmotnými podstatami, sú v nejakom veľmi veľkom množstve, presahujúc všetko hmotné množstvo. (sv.TA I q.50 a.3)


Hneď od počiatku boli anjeli stvorení v milosti. (sv.TA I q.62 a.3)

Všetci anjeli od začiatku svojej blaženosti predvídali tajomstvo vtelenia čo do podstaty, nie však čo do všetkých okolností. (sv.TA I q.62 a.5)

Hneď po jednom úkone utváranom láskou bol anjel blažený. (sv.TA I q.62 a.6)

Blažený anjel nemôže žiadnym spôsobom hrešiť. (sv.TA I q.62 a.8)

Dobrí a zlí anjeli nemôžu odložiť úsudok, ktorý raz mali. (sv.TA I q.63 a.5)

Serafín značí horúci, či planúci. je to prvý rád prvej hierarchie anjelov, pretože je v najdokonalejšom spojení s Bohom, kedy je prenikané vnútro milovaného. (sv.TA I q.63 a.8)

Dobrí anjeli sú vo väčšom počte než zlí. (sv.TA I q.63 a.9)

Anjeli sa pohybujú smerom k povinnému cieľu, ktorým je Boh a preto všetky ich úkony sú úkony lásky a tak u nich nemôže byť všedný hriech. (sv.TA I q.89 a.4)

Anjel držiaci sa Boha, keď iní zhrešili, hneď bol utvrdený v spravodlivosti, že ďalej nemohol hrešiť. (sv.TA I q.100 a.2)

Anjel môže meniť vôľu človeku iba prihováraním a roznecovaním vášní. (sv.TA I q.106 a.2)

Ľudia budú braní do všetkých anjelských radov. (sv.TA I q.108 a.8)

Dobrí anjeli nižší podľa prirodzenosti majú predstavenstvo nad zlými anjelmi, vyššími podľa prirodzenosti. (sv.TA I q.109 a.4)

Anjeli sú utvorení hlavne pre človeka. (sv.TA I q.111 a.2)

Anjel môže meniť všetky vnútorné a vonkajšie zmysly človeka. (sv.TA I q.111 a.2)

Anjel nemôže vtlačiť do predstavivosti nejaký tvar, iba prostredníctvom vonkajšieho zmyslu. (sv.TA I q.111 a.3)

Predstavený je chránený anjelom ako jednotlivá osoba, avšak ako predstavený je osvecovaný od archanjela. (sv.TA I q.113 a.2)

Anjeli sú volaní na súd zavrhnutých, nie síce ako vinníci, ale ako svedkovia. (sv.TA I q.113 a.8)

Anjeli sú duchovné stvorenia, ktoré neprestajne oslavujú Boha a slúžia jeho spásonosným zámerom voči iným stvoreniam. "Anjeli prispievajú ku všetkému, čo je pre nás dobré." (sv.TA I q.114 a.3)

Svätí anjeli bez hnevu trestajú a bez spolucítenia biedy pomáhajú. A predsa mená týchto vášní sa dávajú podľa ľudských, no nie pre slabosť pocitu, ale pre podobnosť výkonu. (sv.Augustín)

Anjeli nie sú zabudnutí vo vymenovaní stvorených vecí, ale sú označení menom neba alebo tiež svetla. Bolo to preto, lebo Mojžiš hovoril k ľuďom neskúseným, ktorí nedokázali pochopiť nehmotné prirodzenosti, keby to vedeli, mohli by ich uctievať ako modly a toho ich chcel Mojžiš uchrániť. (sv.Augustín)

Vianoční anjeli tvoria "sprisahanie lásky". (P.Bandini)

Každý veriaci má po svojom boku ako ochrancu a strážcu jedného anjela, aby ho sprevádzal životom. (sv.Bazil)

Všade okolo nás je toľko "čakajúcej pomoci", ktorá je nám prístupná, len keby sme o ňu požiadali a otvorili sa jej. Počúvajte svoju intuíciu a posielajte lásku ľuďom, ktorí sa ocitajú v núdzi, v nebezpečí. Keď míňate nemocnicu, požiadajte liečebných anjelov, aby pomohli tým, ktorí to potrebujú. Vaša milujúca prosba umožní anjelom prísť bližšie a liečiť oveľa efektívnejšie. Keď počujete sirénu sanitky alebo idete okolo miesta dopravnej nehody, požiadajte anjelov o špeciálnu pomoc pre zúčastnených. Keď budete premýšľať o oblasti vojnového konfliktu, nezameriavajte svoju pozornosť na temnotu. Požiadajte anjelov, aby pomohli ľuďom, ktorí tam žijú. Takto by sme mali pracovať so všetkými zlými správami v médiách. Naša modlitba pomôže viac, ako si uvedomujeme. (Diana Cooper)

Všetko, čo je na svete stvorené, má svojho ochranného anjela. Lesy, skaly, potôčiky, ale i udalosti a vzťahy, napríklad manželstvá, priateľstvá, sviatky, slávnosti a sľuby. K nim všetkým sa môžeme obracať a prosiť ich o pomoc. (Diana Cooper)

"Keby každá matka, ktorá sa strachuje o svoje dieťa, požiadala strážneho anjela svojho dieťaťa, aby ho chránil - a potom by sa uvoľnila a dôverovala by tejto ochrane, svet by sa stal ľahším a bezpečnejším miestom. (Diana Cooper)

Viera v anjela strážneho do nás vlieva dôveru, že uprostred terapeutického procesu sa môže stať čosi ako zázrak, že v hĺbke duše náhle vytryskne akási hojivá sila, že sa nám vo sne zjaví anjel a sprostredkuje nám hlboký vhľad do našich záležitostí, alebo že úzkosť či samovražedná myšlienka zmizne, ani nevieme prečo. Viera v anjela strážneho nás oslobodzuje od fixácie na tie faktory nášho doterajšieho života, ktorých vplyvom môžeme ochorieť. Pomocou tejto viery objavíme i liečivé energie, ktoré sú ukryté v nás samých. Anjel strážny nás sprevádzal a ochraňoval už v detstve. Je s nami i teraz - chráni nás a uzdravuje. (Anselm Grün)

Keby sme si tak všetci uvedomovali, že nás neprestajne sprevádzajú dvaja anjeli strážni! Ich úlohou je podporovať nás a viesť - my však o ich pomoc musíme prejavovať záujem. Veľmi nás ľúbia a čakajú na naše zavolanie. Nadviažte s nimi spojenie a už nikdy nebudete poznať osamelosť. Niektoré ženy svojich anjelov strážnych vidia, počujú ich hlasy, alebo ich pri sebe cítia. Iné dokonca intuitívne poznajú ich mená. Ja volám tých svojich "chlapci". Cítim, že sú dvaja. Keď si s niečím neviem rady, obrátim sa na nich so slovami: "Neviem, čo robiť. Venujte sa tomu, chlapci." Keď sa mi darí a odohrávajú sa - nie náhodou - parádne veci, poviem im: "Ďakujem, chlapci, podarilo sa vám to. Veľmi si to vážim." Aj anjeli ocenia vďačnosť a pochvalu. Využívajte ich služby, na to sú pri vás. Pomáhať ľuďom im prináša radosť. (Louise L. Hayová)

Anjel spravodlivosti je jemný, skromný, milý a tichý. Keď ti on vstupuje do srdca, hneď ti hovorí o spravodlivosti, čistote, svätosti, striezlivosti, o každom spravodlivom skutku, o každej šľachetnej čnosti. keď ti toto všetko prichádza do srdca, vedz, že anjel spravodlivosti je s tebou. (Hermas)

Veľká je hodnota duše, keď každá od počiatku narodenia má určeného anjela na svoju stráž. (sv.Hieronym)

Ochrana zo strany anjela spočíva v zásade v tom, že osvecuje rozum svojho chránenca. (G.Huber)

Existujú "duchovia - pomocníci", ktorí sa nachádzajú všade a približujú sa k človeku, len čo zatúži v myšlienkach byť dobrým jedincom. (Konfucius)

Keď sa mi stane, že sa musím stretnúť s niekým, kto je len málo prístupný mojim argumentom, a keď teda musím byť o to presvedčivejší, obraciam sa k svojmu anjelovi strážnemu. Celú záležitosť mu zverím do rúk a poprosím ho, aby sa prihovoril u anjela strážneho toho človeka. Len čo sa obaja anjeli dohodnú, rozhovor sa veľmi uľahčí. (Pius XI.)

V nebi anjel nie je nič zvláštneho. (G.B.Shaw)

Nemôžeme s anjelmi viesť dialóg, aj keď s nimi máme kontakt. No anjeli myslia našimi myšlienkami. Dávajú nám podnety, o ktorých si často mylne myslíme, že sú naše vlastné. Niekedy, keď sa cítime v slepej uličke a nevieme, ako ďalej, zachráni nás spásonosná myšlienka, ktorá sa objaví prekvapivo a nečakane - nepochádza však z našej hlavy, ale je anjelským vnuknutím. (Emanuel von Swedenborg)

Zázraky sú súčasťou života. Keď sa nedejú zázraky, znamená to, že niečo nie je v poriadku. (X.Y.)

Nejazdite väčšou rýchlosťou, než akou dokáže lietať váš anjel strážny. (X.Y.)

Sme ako anjeli s jedným krídlom. Dokážeme lietať, len ak objímeme jeden druhého. (X.Y.)

Anjeli sú tam, kde sa chváli. (X.Y.)
 


Komentáře

1 Aira Iines Hyvönen Aira Iines Hyvönen | Web | 1. července 2009 v 22:09 | Reagovat

Já si řikám, že to bude těžký, někoho takovýho najít :( Ale třeba budu mít štěstí :) Já právě taky teďka rozjíždím ten prázdninovej maraton, teď nebudu stíhat :(

2 Ettelwen Ettelwen | Web | 1. července 2009 v 22:11 | Reagovat

tři kila to nemá, ale je to dost těžký :-D Umývá se to jednou tak za 14 dní ředěným bylinkovým šamponem 1:1 s vodou, nefénovat a když tak pouze studeným vzduchem. A jak dlouho to vydrží? tak 3-6 měsíců, podle rychlosti růstu vlasů :D

3 Ettelwen Ettelwen | Web | 1. července 2009 v 22:12 | Reagovat

btw krásný design

4 Aira Iines Hyvönen Aira Iines Hyvönen | Web | 1. července 2009 v 22:15 | Reagovat

A ježiš, to asi naštve :D Ty zpíváš :O? To ani nevím, jaktože si mi tak důležitou informaci zatajila? :D

5 sharon96-SB sharon96-SB | Web | 1. července 2009 v 22:17 | Reagovat

krásny dess

6 Kajka:) SB Kajka:) SB | Web | 2. července 2009 v 8:17 | Reagovat

kéž by mňa niekto nazval anjelom.. ja som  vždy iba satan :D

7 Ariel your SB Ariel your SB | Web | 2. července 2009 v 20:21 | Reagovat

Krásny článok:)

8 Daniela Daniela | Web | 3. července 2009 v 15:25 | Reagovat

zaujímavý článok. Ja som dosť veľký skeptik, jediné na čo takpovediac verím je karma, ale zaujalo ma to :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.